Nieuws: Voorbeeldige modeltrouw bij audit 2020

Twomorrow-blog-samen op weg naar herstel (002)

Samen met GGNet hebben we de IPS-audit afgesloten met mooie rapportcijfers.

Dit wordt toegelicht in de rapportage: Op 3 september 2020 is er vanuit Kenniscentrum Phrenos een IPS modeltrouwmeting uitgevoerd binnen GGNet/Twomorrow op IPS-Arbeid en IPS-Opleiding. Op basis van de meting stellen de reviewers een voorbeeldige IPS modeltrouw vast voor IPS-A met een score van 119 punten en een goede modeltrouw op IPS-O met 113 punten op IPS-O. Twomorrow en GGNet zetten zich vanuit herstelondersteunende zorg volop in op betaald werk m.b.v. IPS voor cliënten die worden behandeld. Deze visie op het belang van betaald werk voor mensen met een ernstige psychische aandoening treffen we aan in gesprekken binnen alle organisatielagen van GGNet als ook bij Twomorrow.”

Tijdens het bezoek aan GGNet hebben de reviewers gesproken met de IPS-coördinator, IPS-trajectbegeleiders, leden van het multidisciplinaire behandelteam, de behandelend arts/psychiater, twee of drie cliënten die een IPS-traject volgen of hebben gevolgd en hun familieleden. Ook wonen ze een IPS-teamoverleg bij en zo mogelijk een overleg van een behandelteam. Daarnaast bestuderen de reviewers andere relevante bronnen, zoals dossiers en beleidsplannen. De IPS-audit wordt iedere twee jaar herhaald om de kwaliteit van de dienstverlening te toetsen. Dit is belangrijk, omdat IPS bewezen effectief is als methodiek en de mate van succes afhankelijk is van goede uitvoering. Hoe modelgetrouwer IPS wordt uitgevoerd, hoe hoger de kans op positieve uitkomsten voor cliënten. Dat wil zeggen:

  • vaker beter betaalde reguliere banen
  • meer werkuren
  • minder last van symptomen
  • een beter zelfbeeld
  • grotere tevredenheid over de financiële situatie

Het hele rapport kunt u lezen door hier te klikken.