Dienstverlening voor werkgevers

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Is er sprake van (ernstige) psychische problematiek? Dan is een IPS-traject de oplossing. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun en is een re-integratiedienstverlening die in samenwerking met de GGZ-behandeling vormgegeven wordt. Het is een methodiek die ingezet kan worden tijdens de 1, 2e en 3e spoor re-integratie.

Twomorrow werkt met de IPS-methodiek. IPS is de enige evidence based re-integratie methodiek voor mensen die kampen met psychische problematiek die dermate groot is dat het een wissel trekt op het functioneren. IPS wordt door de werkgever veelal aangeboden aan werknemers die te maken hebben met psychische problematiek en/of in behandeling zijn bij een GGZ-instelling.

IPS gaat ervanuit dat uw medewerker zo snel als mogelijk weer iets gaat doen. Immers: hoe langer uit het arbeidsproces hoe moeilijker het wordt weer een start te maken. De dienstverlening van Twomorrow is gebaseerd op de IPS-methodiek en is op maat te maken voor de specifieke situatie waarin u en uw werknemer zich bevinden.

Intake

De intake bestaat uit meerdere onderdelen. Het start met een kennismaking. Meestal ontmoeten wij uw werknemer tijdens zijn GGZ-behandeling. Werk & inkomen is namelijk een onderdeel van de herstelgerichte GGZ-behandeling. Na toestemming van uw werknemer nemen we contact op met u als opdrachtgever. We bespreken samen waar u staat in het proces behorende bij de Wet Verbetering Poortwachter en we definiëren daarbij wanneer het IPS re-integratietraject voor u succesvol is. Vervolgens spreken we wederom met uw werknemer, nemen we het advies van de bedrijfsarts over en indien aanwezig de uitkomst van het arbeidsdeskundig onderzoek. Op basis van het wettelijk kader, het medisch kader, uw wensen alsook de inbreng van uw medewerker stellen we een plan van aanpak op: Het IPS-plan.

shutterstock_785151373_lowres

Aan de slag

Afhankelijk van hetgeen opgenomen in het IPS-plan gaan we aan de slag. De volgende onderdelen maken standaard deel uit van een IPS-traject:

 • Coaching gesprekken
 • Afstemming met GGZ-behandeling
 • CORAL; leidraad om te leren welke openheid of geslotenheid ten aanzien van de psychische problematiek passend is in de arbeidssituatie.

Afhankelijk of het IPS-traject in het teken staat van het 1e, 2e of 3e spoor maken de volgende onderdelen deel uit van het IPS-traject:

 • Opstellen van een persoonsprofiel
 • Opstellen van een zoekprofiel
 • Beroepsinteresse en vaardigheidsonderzoek
 • Training sollicitatievaardigheden
 • Jobhunting & sollicitatiebegeleiding
 • Opstellen werksignaleringsplan
 • Jobcoaching

Rapportage

Re-integratie is voor de werkgever niet vrijblijvend. Het UWV verwacht dat werkgever en werknemer er alles aan doen om passend werk te vinden. Daarom brengen wij na ieder contact kort verslag uit. Dit verslag kunt u toevoegen aan uw dossier om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Financiën

IPS bevindt zich op het snijvlak van zorg en participatie. Dit betekent dat het in cofinanciering vorm gegeven wordt. Indien we uw medewerker ontmoeten tijdens de GGZ-behandeling, dan wordt het kennismakingsgesprek vergoed via de zorgverzekeraar. De resterende trajectprijs is afhankelijk van de elementen die we overeenkomen op te nemen, het aantal uur te besteden en de looptijd van het traject. Dit alles is gevat in het IPS-plan wat daarmee ook de offerte is. Vervolgens gaan we aan de slag.

Waarom Twomorrow?

 • Twomorrow is gespecialiseerd in re-integratie van werknemers die te maken hebben met GGZ-problematiek/mentale problematiek;
 • Twomorrow werkt met IPS als evidence based re-integratie methodiek en is gecertificeerd;
 • Voor 70% van de trajecten die we afronden wordt verdere schadelast voor de werkgever beperkt. Denk onder andere aan het voorkomen van instroom WIA of een verlenging van de salarisdoorbetalingsverplichting;
 • Twomorrow heeft verbindingen met tal van GGZ-instellingen wat re-integratie bevordert.

Alle informatie op deze pagina kunt u ook downloaden in een handige PDF.

Neem contact op