Modulair traject

Gedurende een modulair traject van maximaal 5 maanden zet u de eerste stappen om weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van uw sociaal netwerk, actief zijn bij een club of vrijwilligerswerk. De trajectbegeleider van Twomorrow ondersteunt daarbij met kennis en ervaring van uw GGZ- problematiek

‘Ik heb lange tijd het gevoel gehad klem te zitten. Ik wilde best stappen zetten, maar kwam al jaren nauwelijks de deur uit. Waar begin je dan? Samen met mijn trajectbegeleider ben ik gaan kijken bij een herstelcentrum voor ervaringsdeskundigen. Daar kom ik nu iedere week voor koffie en een luisterend oor. En ik doe mee met muziek.'

- Samuël, deelnemer Inloop

Welke dienstverlening biedt Twomorrow in een modulair traject?

Samen met de opdrachtgever wordt afgestemd welke doelen tijdens het traject moeten worden behaald in uw situatie. Er worden afspraken gemaakt over de duur van het traject. Bij het UWV gaat het om maximaal 5 maanden en het aantal begeleidingsuren met een maximum van 21 uur. Bij de gemeente is dit op maat. Ook zoeken wij de afstemming met uw behandelaar, indien van toepassing, en/of naasten als partner of vriend(in). Uiteraard alleen met uw toestemming.

In een modulair traject zijn er twee mogelijkheden:
1.Participatie interventie Wij ondersteunen u bij het uitbreiden van uw sociaal netwerk. Denk hierbij aan een hobby, club of activiteiten buitenshuis. Ook het doen van de dagelijkse boodschappen of een bezoek aan vrienden en/of familie kan een mooie eerste stap zijn. Om dit mogelijk te maken inventariseren we samen de bestaande belemmeringen, bedenken we praktische oplossingen en leren wij u omgaan met stressvolle situaties.

2. Maatschappelijke deelname In dit traject werken we aan het versterken van uw zelfvertrouwen en zelfbeeld, het herkennen en stellen van grenzen of juist het verleggen van grenzen en het vergroten van uw belastbaarheid. Ook gaan we oefenen in de praktijk. Samen gaan we daarvoor op zoek naar een passend vrijwilligersplek of werkervaringsplaats.

koffie

Vergoeding

De meeste trajecten worden volledig vergoed. Dit geldt specifiek voor mensen die een uitkering ontvangen via UWV. En via de de WMOvoorzieningen in uw gemeente.

Neem contact op

Alle informatie op deze pagina kunt u ook downloaden in een handige PDF.