Verwijzende partijen

Psychische klachten kunnen (grote) gevolgen hebben voor de werk en inkomenssituatie van mensen. Daarom is het belangrijk om tijdens een periode van behandeling en herstel aandacht te hebben voor werk en inkomen. Dit doet Twomorrow door middel van de IPS-methodiek. Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor mensen met GGZ-problematiek en houdt rekening met behandeling en fases van herstel.

Ook wanneer je (nog) niet in behandeling bent biedt Twomorrow mogelijkheden. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan herstel, samen met GGZ-instellingen, het UWV, gemeenten en werkgevers.

Wat doen wij?

Twomorrow is gespecialiseerd in IPS. Dit staat voor Individuele Plaatsing en Steun en is de enige effectief bewezen methodiek. IPS is toegankelijk voor iedereen met (ernstige) psychische problemen en biedt begeleiding rondom werk en studie. Deze methodiek is ontwikkeld in de VS en geïmplementeerd in Nederland door Kenniscentrum Phrenos. De zorgprofessionals van Twomorrow zijn allen erkend opgeleid en gecertificeerd. Ze werken volgens de IPS-principes. Dit betekent onder andere dat de trajectbegeleider deel uitmaakt van een GGZ-behandelteam.

Over het algemeen biedt een IPS-traject voor mensen met een psychische kwetsbaarheid de beste ondersteuning naar werk en/of studie, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ook voor deze mensen kunnen wij een passend traject bieden. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken onze trajectbegeleiders de opties en brengen ze een persoonlijk advies uit.

icon-checkmarkCreated with Sketch.

Voor Wie?

Twomorrow is er voor iedereen die een wens heeft om weer betaald aan het werk te gaan. Wij werken altijd vanuit het IPS gedachtengoed. Dit betekent dat wij geloven dat iedereen die wil werken, ook kan werken. Samen kijken wij hoe we dit op een duurzame manier kunnen realiseren.

icon-checkmarkCreated with Sketch.

Herstel & Resultaat

Onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de cliënten met behulp van IPS een betaalde baan vindt & minder zorg nodig had. Daarnaast vergroot de maatschappelijke deelname in maar liefst 90% van de gevallen.

icon-checkmarkCreated with Sketch.

Financiering

In de meeste gevallen worden IPS-trajecten en overige re-integratietrajecten volledig vergoed door het UWV, gemeenten of werkgever. Onze trajectbegeleiders geven passend advies en maken de trajectaanvraag in orde wanneer overeengekomen is dat dit passend is.

Aanmeldproces

tortilla-1

Aanmelden

tortilla-2

Afstemming met trajectbegeleider

tortilla-3

Kennismaking en advies

tortilla-4

Aanvraag traject

tortilla-5

Aan de slag

Aanmelden kan eenvoudig telefonisch of via het aanmeldformulier. Een cliënt kan ook zichzelf aanmelden. Na de aanmelding nemen wij binnen 2 werkdagen contact op met de cliënt om de aanmelding telefonisch door te spreken en een kennismakingsgesprek in te plannen. Hiervan wordt u als verwijzer op de hoogte gesteld.

Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we samen met de cliënt welk traject het beste aansluit. Om tot een gezamenlijke koers te komen bespreken we de huidige situatie, wensen en kansen op de arbeidsmarkt. Indien gewenst bekijken we de mogelijkheden om het inkomen te vergroten.

Ook brengen we eventuele risico’s voor inkomen, uitkering of arbeidscontract in kaart. In deze fase overleggen we onze plannen met u als verwijzer. Als we het met elkaar eens zijn, doen we een aanvraag voor een traject. Dit kan bij de werkgever zijn of een uitkerende instantie als UWV en gemeenten.

Voor het Inkoopkader UWV betreffende de trajecten Werkfit maken en Naar Werk geldt de in het contract beschreven aanmeldprocedure. Ook in contracten met gemeenten kan er een specifieke aanmeldroute worden afgesproken.

Veelgestelde vragen

IPS wordt altijd in cofinanciering vormgegeven. In de engagementfase onderzoekt de IPS-trajectbegeleider met uw cliënt en het behandelteam of een IPS-traject passend is. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar. In het algemeen geldt dat werkgevers en het UWV de kosten van het IPS-traject vergoeden. Ook zijn gemeenten in toenemende mate bereid om een IPS-traject te betalen voor cliënten.

De IPS-trajectbegeleider is een zorgprofessional opgeleid volgens de NZa-beroepentabel en is werkzaam als collega in het behandelteam. Privacy is dan gewaarborgd in het contract. Daarnaast heeft Twomorrow een beleid rondom privacy schriftelijk vastgelegd. Dit document krijgen cliënten aan het begin van uw traject gemaild vanuit ons secretariaat. Ook zijn deze documenten te vinden onderaan deze website.

Internationaal onderzoek onderbouwt de effectiviteit van IPS als methodiek. In de 23 RCT’s (randomiseerde gecontroleerde studie) die er wereldwijd tussen 1996 en 2015 zijn uitgevoerd vond via IPS gemiddeld 55% van het totale aantal deelnemers regulier werk, tegenover 23% in de controlegroep zonder IPS-interventie. In Nederland ligt het percentage op 44%, versus 25%. Uitgebreid onderzoek is te vinden op www.werkenmetips.nl.

IPS werkt volgens 8 principes. Belangrijkste onderscheidende principe is de integratie van zorg en de begeleiding naar werk en studie. Daarnaast gaat IPS uit van snel zoeken en snel plaatsen in een reguliere betaalde baan. Training vindt plaats op het werk én tijdens studie. Overige principes staan op www.werkenmetips.nl.

IPS is een duidelijk omschreven methodiek met een praktijkhandleiding en een modelgetrouwheidsschaal. Modeltrouw ligt aan de basis van het succes van IPS. Periodiek wordt Twomorrow hierop geaudit door Phrenos.

Aan het begin van het traject wordt in het IPS-plan, plan van aanpak, vastgelegd wie wat doet. Het plan maakt onderdeel uit van het behandelplan van uw cliënt en is te vinden in het cliëntvolgsysteem van de desbetreffende GGZ-instelling. In het IPS-plan wordt opgenomen wanneer er afgestemd wordt met de opdrachtgever (UWV, gemeente of werkgever) en het behandelteam.

Partners

Partner 1-uwv@2x
Partner 2-ggnet
Partner 3-Phrenos@2x
Partner 4-ixtanoa@2x
Partner 5-dimence@2x
Twomorrow-BOW-logo

Neem contact op