Verwijzers

Psychische klachten kunnen levens ontwrichten. Hierbij wordt dikwijls ook de balans op het gebied van werk & inkomen verstoord. Twomorrow herstelt met de cliënt deze balans. Daarnaast managen we het risico van een inkomensval. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan herstel samen met GGZ-instellingen, het UWV, gemeenten en werkgevers.

icon-checkmarkCreated with Sketch.

IPS: Voor Wie?

De IPS-methodiek gaat uit van het principe dat iedereen die wil werken, kan werken. Zonder mensen uit te sluiten vanwege de ernst of lijdensdruk van de klachten.

icon-checkmarkCreated with Sketch.

IPS: Herstel & Resultaat

Werken draagt bij aan het herstel, waardoor 70% van onze cliënten minder zorg nodig heeft. De helft vindt betaald werk en 90% zet stappen op de participatieladder.

icon-checkmarkCreated with Sketch.

IPS: Financiering

IPS wordt in cofinanciering vormgegeven. De oriëntatie op een IPS-traject wordt door de zorgverzekeraar vergoed en het vervolg veelal door UWV, gemeenten of werkgever.

Wat doen wij?

Twomorrow is gespecialiseerd in IPS. Dit staat voor Individuele Plaatsing en Steun en is de enige effectief bewezen methodiek. IPS is voor iedereen met (ernstige) psychische problemen toegankelijk en biedt begeleiding rondom werk en studie. Deze methodiek is ontwikkeld in de VS en geïmplementeerd in Nederland door Kenniscentrum Phrenos.

De zorgprofessionals van Twomorrow zijn allen erkend opgeleid en gecertificeerd. Ze werken volgens de IPS-principes. Dit betekent dat de trajectbegeleider deel uitmaakt van een GGZ-behandelteam.

Aanmeldproces

tortilla-1

Aanmelden

tortilla-2

Telefonisch contact

tortilla-3

Kennismaking en advies

tortilla-4

Aanvraag traject

tortilla-5

Aan de slag

Aanmelden kan eenvoudig telefonisch of via het aanmeldformulier. Een cliënt kan ook zichzelf aanmelden. Na de aanmelding nemen wij binnen 2 werkdagen contact op met de cliënt om de aanmelding telefonisch door te spreken en een kennismakingsgesprek in te plannen. Hiervan wordt u als verwijzer op de hoogte gesteld.

Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we samen met de cliënt welk traject het beste aansluit. Om tot een gezamenlijke koers te komen bespreken we de huidige situatie, wensen en kansen op de arbeidsmarkt. Indien gewenst bekijken we de mogelijkheden om het inkomen te vergroten.

Ook brengen we eventuele risico’s voor inkomen, uitkering of arbeidscontract in kaart. In deze fase overleggen we onze plannen met u als verwijzer. Als we het met elkaar eens zijn, doen we een aanvraag voor een traject. Dit kan bij de werkgever zijn of een uitkerende instantie als UWV en gemeenten.

Voor het Inkoopkader UWV betreffende de trajecten Werkfit maken en Naar Werk geldt de in het contract beschreven aanmeldprocedure. Ook in contracten met gemeenten kan er een specifieke aanmeldroute worden afgesproken.

Inkomensval

Het krijgen en behouden van een uitkering is niet langer een vanzelfsprekendheid. Het huidige systeem kent steeds meer inspannings- en re-integratieverplichtingen. Onvoldoende meewerken betekent vaak een sanctie of als een cliënt nog een werkgever heeft het verlies van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook kan het recht op WIA door een herkeuring vervallen. Bij Twomorrow brengen we deze risico’s in kaart en interveniëren we tijdig om een inkomensval te voorkomen. Lees hier meer over de risico’s van een inkomensval.

Werkgever

Na 104 weken ziekte bij de werkgever gaat het dienstverband over naar het UWV. Dit gaat gepaard met een inkomensverlies van minimaal 30%.

WIA

Door de koppeling van WW-rechten aan de duur van het recht op de loongerelateerde uitkering in de WIA (70% van het laatst verdiende loon), kan het inkomen dalen tot 28% van het minimumloon. Dat is € 463 bruto per maand. Een herkeuring kan leiden tot verlies van WIA.

Veelgestelde vragen

IPS wordt altijd in cofinanciering vormgegeven. In de engagementfase onderzoekt de IPS-trajectbegeleider met uw cliënt en het behandelteam of een IPS-traject passend is. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar. In het algemeen geldt dat werkgevers en het UWV de kosten van het IPS-traject vergoeden. Ook zijn gemeenten in toenemende mate bereid om een IPS-traject te betalen voor cliënten.

De IPS-trajectbegeleider is een zorgprofessional opgeleid volgens de NZa-beroepentabel en is werkzaam als collega in het behandelteam. Privacy is dan gewaarborgd in het contract. Daarnaast heeft Twomorrow een beleid rondom privacy schriftelijk vastgelegd. Dit document krijgen cliënten aan het begin van uw traject gemaild vanuit ons secretariaat. Ook zijn deze documenten te vinden onderaan deze website.

Internationaal onderzoek onderbouwt de effectiviteit van IPS als methodiek. In de 23 RCT’s (randomiseerde gecontroleerde studie) die er wereldwijd tussen 1996 en 2015 zijn uitgevoerd vond via IPS gemiddeld 55% van het totale aantal deelnemers regulier werk, tegenover 23% in de controlegroep zonder IPS-interventie. In Nederland ligt het percentage op 44%, versus 25%. Uitgebreid onderzoek is te vinden op www.werkenmetips.nl.

IPS werkt volgens 8 principes. Belangrijkste onderscheidende principe is de integratie van zorg en de begeleiding naar werk en studie. Daarnaast gaat IPS uit van snel zoeken en snel plaatsen in een reguliere betaalde baan. Training vindt plaats op het werk én tijdens studie. Overige principes staan op www.werkenmetips.nl.

IPS is een duidelijk omschreven methodiek met een praktijkhandleiding en een modelgetrouwheidsschaal. Modeltrouw ligt aan de basis van het succes van IPS. Periodiek wordt Twomorrow hierop geaudit door Phrenos.

Aan het begin van het traject wordt in het IPS-plan, plan van aanpak, vastgelegd wie wat doet. Het plan maakt onderdeel uit van het behandelplan van uw cliënt en is te vinden in het cliëntvolgsysteem van de desbetreffende GGZ-instelling. In het IPS-plan wordt opgenomen wanneer er afgestemd wordt met de opdrachtgever (UWV, gemeente of werkgever) en het behandelteam.

Partners

Partner 1-uwv@2x
Partner 2-ggnet
Partner 3-Phrenos@2x
Partner 4-ixtanoa@2x
Partner 5-dimence@2x
Twomorrow-BOW-logo

Neem contact op