Weer terug aan het werk?

Bij Twomorrow zien we perspectief om te herstellen. Altijd. Voor iedereen. Werken helpt om symptomen van psychische klachten (zoals hinderlijke stemmen, angsten, somberheid of gepieker) beter de baas te blijven. Daarom bieden we specialistische trajecten om u te ondersteunen bij de weg naar werk en studie.

Partners

Partner 1-uwv@2x
Partner 2-ggnet
Partner 3-Phrenos@2x
Partner 4-ixtanoa@2x
Partner 5-dimence@2x
Twomorrow-Logo-Blikopwerk
icon-checkmarkCreated with Sketch.

Ervaring & Begrip

Psychische problemen ontregelen levens. Daar hebben onze IPS-trajectbegeleiders begrip voor en ruime ervaring mee.

icon-checkmarkCreated with Sketch.

Vergoeding

Onze trajecten worden vaak volledig vergoed. Wij vinden dat er voor iedereen, ongeacht de ernst van uw problemen, een traject beschikbaar moet zijn. 

icon-checkmarkCreated with Sketch.

Resultaat

In 2019 hebben wij gemiddeld 80% van de trajecten succesvol afgesloten.
Daarmee maken wij het verschil.

Benieuwd welk traject het beste bij jou past?

Onze IPS-trajectbegeleiders werken altijd vanuit het IPS-gedachtengoed. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om bij uw doel uit te komen. Dit bepalen we samen met u tijdens het aanmeldproces.

De verschillende trajectmogelijkheden

patroonLos@1x_rotated
patroonLos@1x_rotated
patroonLos@1x_rotated
patroonLos@1x_rotated
patroonLos@1x_rotated

Aanmeldproces

tortilla-1

Aanmelden

tortilla-2

Telefonisch contact

tortilla-3

Kennismaking en advies

tortilla-4

Aanvraag traject

tortilla-5

Aan de slag

Aanmelden kan op verschillende manieren. De belangrijkste persoon daarin bent u zelf. U kunt zich via deze website aanmelden of telefonisch contact opnemen. Ook kunt u uw vragen rondom werk of opleiding bespreken met uw behandelaar, werkgever of uitkerende instantie. Ook zij kunnen u aanmelden. Na de aanmelding nemen wij binnen een werkweek contact op om uw aanmelding telefonisch door te spreken en een kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we samen of en welk traject het beste bij u past.

Op deze wijze heeft u de kans om Twomorrow iets beter te leren kennen.
Om samen tot een koers te komen bespreken we uw huidige situatie, uw wensen en de kansen voor u op de arbeidsmarkt. Indien gewenst bekijken we de mogelijkheden om het inkomen te vergoten. Ook brengen we eventuele risico’s voor uw inkomen, uitkering of arbeidscontract in kaart. In deze fase overleggen we onze plannen met uw behandelaar. Als we het met elkaar eens zijn, doen we een aanvraag voor uw traject. Dit kan bij uw werkgever zijn of  uitkerende instantie als UWV en gemeenten. Zij zijn de partijen die uw traject kunnen vergoeden.

Vergoedingen

De meeste trajecten worden volledig vergoed. Dit geldt in het algemeen voor werknemers die nog een werkgever hebben of mensen die een uitkering ontvangen via UWV. Ook zijn gemeenten in toenemende mate bereid om uw traject te betalen.

Particulier

Uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid om een particulier traject aan te gaan. We maken dan een offerte voor u op maat. We houden daarbij rekening met uw financiële draagkracht.

Veelgestelde vragen

Het volgen van een IPS-traject heeft geen gevolgen voor de uitkering en geen invloed op het proces van herkeuring in het geval van arbeidsongeschiktheid (Wajong, WAO en WIA). Pas op het moment dat er betaald werk is gevonden kan dat van invloed zijn op de hoogte van de uitkering. De IPS-trajectbegeleider kan dit vooraf met u in kaart brengen. Dan weet u altijd waar u aan toe bent.

Aan het begin van een IPS-traject wordt er samen met u een plan van aanpak gemaakt. Dit noemen we het IPS-plan. Hierin worden alle activiteiten vastgelegd waarvan we samen denken dat die nodig zijn in uw situatie om tot succes te komen. Ook wordt er een tijdsplanning gemaakt en besproken hoeveel tijd u zelf in het traject kan en wil investeren. Gedurende het traject kan het voorkomen dat we samen besluiten de koers bij te stellen. Zo houdt u altijd, samen met uw IPS-trajectbegeleider, regie op wat er gebeurt.

De financiering van het IPS-traject staat los van de financiering van uw behandeling. Het traject kan dus inderdaad doorlopen als uw behandeling wordt afgerond of afgeschaald naar een lichtere vorm van zorg. Denk dan aan de basis GGZ of de praktijkondersteuner bij de huisarts.

In het IPS-plan wordt vastgelegd hoe de communicatie met de opdrachtgever verloopt. Hiervoor tekent u tevens een toestemmingsformulier. Het is belangrijk om te weten dat alleen de benodigde informatie ten aanzien van het traject wordt besproken en niet bijvoorbeeld de details van uw behandeling.

Aan het begin van het traject wordt in een IPS-plan, plan van aanpak, vastgelegd wie wat doet. De IPS-trajectbegeleider, u zelf en ook wanneer er afgestemd wordt met de opdrachtgever (UWV, gemeente of werkgever) en uw behandelaar, indien van toepassing. Lees ook de leaflets voor meer informatie over onze dienstverlening.

Twomorrow heeft een beleid rondom privacy schriftelijk vastgelegd. Dit document krijgt u aan het begin van uw traject tegelijkertijd met de welkomstbrief en het klachtenreglement gemaild vanuit ons secretariaat. Ook kunt u deze documenten vinden onderaan onze website of een geprint exemplaar opvragen bij uw trajectbegeleider.

Neem contact op