Reguliere re-integratietrajecten

Verschillende GGZ-instellingen werken in de herstelgerichte behandeling samen met Twomorrow. Twomorrow voert het onderdeel Werk & Inkomen uit.

Modulair

Een modulair traject is een geschikt instrument om cliënten een eerste stap richting participatie te doen laten zetten. Twomorrow inventariseert de mate van participatie middels de participatieladder. Een aanzienlijk deel van cliënten die te maken heeft met psychiatrische problematiek leeft geïsoleerd of heeft nauwelijks contacten buitenshuis. In de eerste twee treden van de participatieladder treffen we relatief veel zorgmijders. Twomorrow kan hier een deel van de oplossing zijn. We beschikken over ruime ervaring en hebben het juiste netwerk om cliënten indien wenselijk toe te leiden tot de juiste zorg. Daarnaast ondersteunen we bij het (opnieuw) perspectief krijgen op participatie als waardevolle bijdrage aan het herstel van de mentale gezondheid.

Werkfit

Een Werkfit traject kan voortbouwen op een modulair traject maar kan ook stand alone ingezet worden. U bepaalt welke doel(en) relevant zijn. Twomorrow voegt haar expertise toe en zo ontstaat het re-integratieplan. Daar waar een cliënt in behandeling is bij een GGZ-instelling maken wij verbinding met de behandelaar om op die wijze samen op te trekken in de re-integratie.

Naar Werk

Indien de cliënt fit is voor werk, kan er gewerkt worden. Toch is er de uitdaging om het werk ook te vinden en te behouden. Tijdens het Naar Werk traject ondersteunen wij in de wijze waarop de cliënt zich presenteert aan de potentiele werkgever. Naast de activiteiten die opgenomen zijn in het inkoopkader zetten we het instrument CORAL in. CORAL leert de cliënt welke mate van open- en geslotenheid met betrekking tot de psychische problematiek passend is in de arbeidsrelatie. Indien een cliënt in behandeling is bij een GGZ-instelling maken we gelijk als bij de andere trajecten verbinding om samen op te trekken in de re-integratie.

Twomorrow beschikt over een Blik op Werk Keurmerk wat van toepassing is op onze dienstverlening.

Jobcoaching

De eerste werkdag is en blijft een bijzondere dag. Dan komt het er vaak op aan. Daarom ondersteunen we u ook nadat u een betaalde baan heeft gevonden door de inzet van een jobcoach.

Twomorrow is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Onze jobcoach maakt samen met u en uw werkgever een coachingsplan op maat. De arbeidsdeskundige van UWV of de klantmanager van de gemeente beoordeelt dit plan vervolgens. Als het plan is goedgekeurd, gaan we aan de slag.

Neem contact op