Werkgeverstraject

Wanneer je, je ziekmeldt bij je werkgever krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Uitgangspunt in deze wet is dat werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk zijn voor de re-integratie gedurende de eerste twee ziektejaren. Het doel hiervan is om meer mensen vitaal aan het werk te houden en ziekteverzuim waar mogelijk te beperken.

‘Ik heb altijd hard gewerkt als verzekeringsadviseur. Tot mijn psychische problemen steeds erger werden en het niet meer ging. Na mijn ziekmelding voelde ik mij schuldig, maar ook opgejaagd door mijn werkgever. Deze wilde steeds weer in gesprek over mijn re-integratie. Ik wilde alleen maar rust. De IPS-trajectbegeleider heeft mij uitgelegd hoe de Wet Verbetering Poortwachter werkt. Wat mijn rechten en plichten zijn. En die van mijn werkgever. Nu begrijp ik beter dat we het echt samen moeten doen. We hebben een plan van aanpak gemaakt en nu ben ik weer een paar uurtjes aan het werk.’

- Thijs, verzekeringsadviseur

Een eerste spoortraject wordt vaak gedurende het eerste ziektejaar ingezet. Het doel hiervan is om medewerkers terug te laten keren in de eigen functie. Dit kan echter niet altijd. Bijvoorbeeld als u door ziekte uw eigen werk niet meer kan uitvoeren. Er moet dan gezocht worden naar aangepaste werkzaamheden, maar ook dit is niet altijd mogelijk. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te re-integreren binnen de eigen organisatie komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld.

Dit noemen we een tweede spoortraject. Dit traject wordt op zijn vroegst 8 weken na ziekmelding tot uiterlijk 2 jaar na ziekmelding ingezet. Samen met de IPS-trajectbegeleider wordt er in kaart gebracht waar je nu staat in dit proces en hoe jouw persoonlijke wensen op re-integratiegebied zich verhouden tot je rechten en plichten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. In overleg nemen we ook contact op met je werkgever, om helder te krijgen wat er al is ingezet in het kader van re-integratie en wat er nog nodig/passend is. Zo wordt ieder traject op maat gemaakt.

kassa horeca

Welke dienstverlening biedt Twomorrow in dit traject?

Bij een eerste spoortraject kun u denken aan o.a.:

  • Persoonlijk profiel. Dit wordt opgesteld op basis van historie, werkervaring, kwaliteiten & vaardigheden, belemmeringen en draagkracht/draaglast. Hierbij zetten we valide testinstrumenten in.
  • Coachgesprekken. Dat kan gaan over onderwerpen als de opbouw van uren, het herstellen van de balans tussen werk en privé, assertiviteit op het werk, omgaan met collega’s en leidinggevende, grenzen stellen, vergroten zelfstandigheid, zelfvertrouwen & veerkracht.
  • Werksignaleringsplan. Samen met uw IPS-trajectbegeleider stelt u een plan op om een terugval in psychische problematiek op te sporen, te voorkomen en verhelpen op de werkvloer. Daarbij geeft u per fase aan wat u zelf kunt doen en wat u van de IPS-trajectbegeleider en bijvoorbeeld een collega of leidinggevende op de werkvloer verwacht.
  • Afstemming binnen het traject met uw werkgever en, indien van toepassing, uw behandelaar. Zo ontstaat er zo min mogelijk ruis op de lijn.

Bij een tweede spoortraject kunt u denken aan o.a.:

  • Alle hierboven genoemde activiteiten, indien van toepassing.
  • Arbeidsmarktonderzoek. Op deze manier kunnen we uw persoonlijk profiel matchen met de kansen op de lokale arbeidsmarkt. Zo weten we waar we ons op moeten richten.
  • Sollicitatiebegeleiding. Uiteraard bieden wij ondersteuning bij het opstellen van uw CV en een aansprekende brief. U leert zich presenteren bij een werkgever en omgaan met lastige vragen tijdens een sollicitatieprocedure. Bijvoorbeeld over de mate en wijze van openheid tijdens de sollicitatieprocedure of een gat in uw CV.
  • Jobhunting. Uiteraard bieden wij ondersteuning bij het zoeken naar passende vacatures en zetten wij ons netwerk in om – daar waar mogelijk – baanopeningen te creëren. Ook werken we samen aan de uitbreiding van uw eigen netwerk.

Vergoeding

De meeste trajecten worden volledig vergoed. Dit geldt in het algemeen voor werknemers die nog een werkgever hebben of mensen die een uitkering ontvangen via UWV. Ook zijn gemeenten in toenemende mate bereid om een werkgeverstraject te vergoeden.

Neem contact op

Alle informatie op deze pagina kunt u ook downloaden in een handige PDF.