Jobcoaching

De eerste werkdag is en blijft een bijzondere dag. Dan komt het er vaak op aan. Daarom ondersteunen we u ook nadat u een betaalde baan heeft gevonden door de inzet van een jobcoach.

‘Werk vinden lukt mij altijd wel. Maar werk behouden, dat is voor mij altijd veel moeilijker geweest. Na een paar maanden stapelt de stress zich op en dan weet ik het niet meer. Uit nood meld ik me dan ziek. Met mijn jobcoach bespreek ik waar de stress vandaan komt en wat ik dan kan doen. Soms bespreken we dit dan met mijn werkgever. Soms los ik het zelf op door bijvoorbeeld bewust tijd te nemen voor ontspanning als ik thuis ben.’

- Jennifer, verzorgende IG

Twomorrow is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Onze jobcoach maakt samen met u en uw werkgever een coachingsplan op maat. De arbeidsdeskundige van UWV of de klantmanager van de gemeente beoordeelt dit plan vervolgens. Als het plan is goedgekeurd, gaan we aan de slag.

Welke dienstverlening biedt Twomorrow in een jobcoachtraject?

  • Introductie bij een (nieuwe) werkgever. We maken samen kennis met uw direct leidinggevende en nieuwe collega’s en stemmen wederzijdse verwachtingen in het werk met elkaar af.
  • Ondersteuning bij het uitvoeren van werk. De jobcoach helpt u bij het structureren van werkzaamheden en adviseert over de inrichting van taken. Ook bieden we praktische handvatten bij het aanleren van nieuwe handelingen en vaardigheden. Daarbij zijn we vaak op de werkvloer aanwezig.
  • Coördineren en evalueren van gemaakte (werk)afspraken met uw werkgever. Indien van toepassing stemmen we dit tevens af met uw behandelaar. Zo ontstaat er zo min mogelijk ruis op de lijn.
  • Coachgesprekken. Dat kan gaan over onderwerpen als het herstellen van de balans tussen werk en privé, assertiviteit op het werk, omgaan met collega’s en leidinggevende, grenzen stellen, vergroten zelfstandigheid, zelfvertrouwen, veerkracht enzovoorts.
  • Werksignaleringsplan. Samen met uw jobcoach stelt u een plan op om een terugval in psychische problematiek te herkennen en te verhelpen op de werkvloer. Daarbij geeft u per fase aan wat u zelf kunt doen en wat u van de jobcoach en bijvoorbeeld een collega op de werkvloer verwacht.
shutterstock_672240118_lowres

Vergoeding

De meeste trajecten worden volledig vergoed. Dit geldt in het algemeen voor werknemers die nog een werkgever hebben of mensen die een uitkering ontvangen via UWV. Ook zijn gemeenten in toenemende mate bereid om jobcoaching te vergoeden.

Neem contact op

Alle informatie op deze pagina kunt u ook downloaden in een handige PDF.