Dienstverlening voor gemeenten

Heeft uw cliënt te maken met een psychische kwetsbaarheid waardoor hij of zij al een tijdje niet meer actief op de arbeidsmarkt is, dan biedt IPS de oplossing. Twomorrow is gespecialiseerd in het bevorderen van de participatie van cliënten die te maken hebben met (ernstige) psychische problematiek en werkt met de IPS-methodiek.

IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun en is de enige evidence based participatie methodiek voor mensen die kampen met (ernstige) psychische problematiek. Vaak zijn zij ook in behandeling bij een GGZ-instelling.

Een IPS-traject kent een looptijd van drie jaar. Gedurende deze drie jaar bewandelt de cliënt samen met de IPStrajectbegeleider en de overige leden van het GGZ-team de kortste weg naar betaald werk.

Theoretisch gezien start IPS op trede 6 van de participatieladder, betaald werk. Lukt het niet om op trede 6 duurzaam te functioneren dan schalen we af. Het kan ook zo zijn dat de cliënt binnen de projecttermijn zijn of haar werk verliest. We zijn vertrouwd met dit proces. Een cliënt leert hetgeen geleerd tijdens de GGZ-behandeling toe te passen in de praktijk. Dat vergt inspanning. We beginnen indien aan de orde gewoon weer opnieuw met het zoeken en behouden van werk.

 • Betaald werk
 • Betaald werk met ondersteuning
 • Onbetaald werk
 • Deelname georganiseerde activiteiten
 • Sociale contacten buitenshuis
 • Geïsoleerd

De IPS-methodiek bestaat uit een drietal fasen, te noemen; engagement, plaatsing en steun. Hieronder geven we weer wat u en uw cliënt kunnen verwachten.

shutterstock_1706173960_lowres

Engagement

Meestal ontmoeten wij uw cliënt tijdens de GGZ-behandeling. De GGZ-behandeling is een herstelgerichte behandeling waarbij er aandacht uitgaat naar het levensgebied Werk & Inkomen. Als GGZ-behandelteam streven we voor iedere cliënt naar een vorm van participatie die zo dicht mogelijk staat bij de vorm betaald werk. Met toestemming van de cliënt benaderen wij u als gemeente. Dit kan zijn aan de WMO zijde van de gemeente dan welaan de re-integratiezijde van de gemeente (WMO of Pwet). Op dat moment hebben we vanuit de GGZ-behandeling de contouren van de re-integratie mogelijkheden geschetst en vastgelegd in een IPS plan. Wellicht is het voor u een ander proces dan normaal. Wij kunnen u benaderen met een vraag van en voor één van uw cliënten. Uiteraard kunt u ons ook benaderen indien u denkt dat IPS een uitkomst kan zijn voor één van uw cliënten.

Plaatsing

IPS gaat uit van het principe “First place than train”. Dit betekent dat er in de eerste 30 dagen van het traject al werkgevers benaderd worden. Dit gaat niet zomaar en dit gaat altijd in samenwerking met de overige behandelaren van de cliënt. Plaatsing is het weer in beweging krijgen. Dit gebeurt onder andere door:

 • Coaching gesprekken
 • Capaciteitenonderzoek & draagkrachtonderzoek
 • Arbeidsmarktonderzoek & benoemen van passend werk.
 • Arbeidsmarktpresentatie & sollicitatievaardigheden
 • Zoeken en duiden van vacatures
 • Begeleiding rondom het sluiten van het arbeidscontract

Tijdens de fase van plaatsing wordt ook de CORAL ingezet. CORAL is een instrument dat handvatten biedt voor de mate van open- en geslotenheid in de communicatie rondom de psychische problematiek tijdens het werk. CORAL heeft een bewezen positief effect aangaande duurzaam plaatsen.

Steun

De steunfase kenmerkt zich door jobcoaching. Begeleiding van de cliënt bij de nieuwe werkgever alsook begeleiding van de werkgever indien er vragen zijn over de psychische problematiek van zijn werknemer. Onze IPS trajectbegeleiders zijn eveneens jobcoaches die volgens het Erkenningskader Jobcoaching te werk gaan.

Gedurende het gehele traject blijven we afstemmen met onze collega’s van het GGZ-team. De verschillende fasen kunnen in drie jaar tijd diverse malen doorlopen worden. We besteden aandacht aan hetgeen de cliënt geleerd heeft tijdens de behandeling in de praktijk te kunnen laten zien.

Financiën

IPS bevindt zich op het snijvlak van zorg en participatie. Dit betekent dat IPS in cofinanciering vorm gegeven wordt. De engagementfase wordt vergoed via de zorgverzekeraar. De resterende trajectprijs bedraagt € 8.000 vrij van BTW. Via kenniscentrum Phrenos is de prijs tot stand gekomen. De looptijd van een IPStraject bedraagt 3 jaar.

Alle informatie op deze pagina kunt u ook downloaden in een handige PDF.

Aanvullende informatie: Werken met IPS

Neem contact op