Dienstverlening voor GGZ

Het is onze passie om Werk & Inkomen als onderdeel van de herstelgerichte behandeling in te zetten. Op deze wijze willen we een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen met een (ernstig) psychische aandoening.

Dat participatie een positieve bijdrage levert aan het herstel van een cliënt is evident. Echter daarmee is nog niet alles gezegd. Er zijn tal van mogelijkheden om het bevorderen van participatie vorm te geven. IPS individuele plaatsing en steun is de enige methodiek die op een evidence based wijze de participatie bevordert in samenwerking met u als GGZ behandelaar.

Het grote voordeel van deze methodiek is dat de cliënt samen met de GGZ behandelaar de regie kan behouden en we gezamenlijk zoeken naar het optimum van participatie en behandeling.

Welke cliënten kunt u aanmelden?

Als onderdeel van de GGZ behandeling is het voor iedere cliënt in de werkzame leeftijd verstandig om aandacht te besteden aan de situatie van Werk & Inkomen. Het uitbreiden van de participatie heeft een positieve bijdrage aan het herstel en het niet aanvangen met participeren kan een enorm negatief effect hebben op de mentale gezondheid.

Daarnaast is er een toenemende noodzaak om de participatie vorm te geven. Het niet werken aan participatie leidt bijna onherroepelijk tot een inkomensval. Ook in een situatie van arbeidsongeschiktheid kan de inkomensval aanzienlijk zijn (tot 28% van het minimumloon). Dit heeft vaak een negatief effect op het behandelproces.

Partijen als UWV en Gemeenten kunnen uw cliënt benaderen om stappen te zetten. Hierbij verliezen de cliënt en de GGZ dikwijls de regie. Werkgevers hebben te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat zodra de bedrijfsarts benutbare arbeidsmogelijkheden vaststelt de re-integratie verplicht is. Onvoldoende medewerking kan leiden tot een loonsanctie.

shutterstock_370027322_lowres

Wat is het juiste moment om een cliënt aan te melden?

Het beste moment om een cliënt aan te melden is het moment dat een cliënt nieuw is binnen de GGZ en start met de behandeling. Een groot aantal cliënten heeft op dat moment nog een geringe afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen we een risicoanalyse doen ten aanzien van een inkomensval. In gesprek met u, als medebehandelaar, kunnen we bepalen wat het optimale moment is om IPS te starten.

Als IPS gestart wordt is het niet nodig dat u inschat dat een cliënt morgen aan de slag zou kunnen. IPS kent namelijk een looptijd van drie jaar.

Onderzoek laat zien dat IPS ertoe doet

Toename zelfvertrouwen :100%
Controle over ziektesymptomen:57%
Toename levensvreugde:33%

-Luciano, Bond & Drake (2014) N=6844

Hoe aan te melden?

Aanmelden kan via de IPS trajectbegeleider die verbonden is aan uw team, telefonisch via 085 – 47 17 71 of via de mail:

Alle informatie op deze pagina kunt u ook downloaden in een handige PDF.

Aanvullende informatie: Werken met IPS

Neem contact op