Naar Werk

Met een traject Naar Werk streven we in een kort traject van maximaal 9 maanden naar een regulier betaalde arbeidsplaats in loondienst. Op basis van uw competenties, wensen en mogelijkheden zoeken we met u naar passende vacatures en richten we ons op de uitbreiding van uw netwerk. Ook kunnen wij u introduceren bij werkgevers uit ons netwerk.

‘We hebben weer contact gelegd met mijn oude werkgever voor terugkeer als (fulltime) lasser. Samen met mijn trajectbegeleider heb ik een CV gemaakt en hebben we ons georiënteerd op een passende parttimebaan. Ik ben daar nu 2x kort uitgevallen wegens mijn problemen. We hebben nu ingezet op het opbouwen van structuur en belastbaarheid. Mijn behandelaar zegt hetzelfde als mijn trajectbegeleider. Dat is duidelijk en ik voel me gesteund als ik stappen zet. Ik ga er wel komen’

- Klaas Jan, lasser

Met de opdrachtgever wordt afgestemd welke doelen tijdens het traject moeten worden behaald, de duur van het traject en het aantal begeleidingsuren. Omdat zowel de duur als het aantal begeleidingsuren beperkt is, verwachten wij dat u zich actief inzet. Ook zoeken we de afstemming met uw behandelaar om met elkaar het traject naar werk te laten slagen.

Welke dienstverlening biedt Twomorrow in een traject Naar Werk?

  • We gaan met u op zoek naar passende vacatures en bieden ondersteuning bij het maken van een CV en aansprekende brief.
  • Samen vinden we de weg op social media en kunnen we inzetten op uitbreiding van uw netwerk om zo succesvoller te solliciteren. Twomorrow zet haarwerkgeversnetwerk - daar waar passend - actief in om baanopeningen voor u te creëren.
  • U leert uzelf met verve te presenteren tijdens een sollicitatiegesprek en lastige vragen om te zetten in positieve antwoorden zonder uzelf daarbij te verliezen. Bijvoorbeeld over de mate en wijze van openheid tijdens de sollicitatieprocedure of een gat in uw CV.
  • Waar mogelijk en nodig werken we aan verbetering van competenties en het verminderen van obstakels mom duurzaam te werken.
shutterstock_1309484161_lowres

Vergoeding

De meeste trajecten worden volledig vergoed. Dit geldt in het algemeen voor werknemers die nog een werkgever hebben of mensen die een uitkering ontvangen via UWV. Ook zijn gemeenten in toenemende mate bereid om uw traject Naar Werk te vergoeden.

Neem contact op

Alle informatie op deze pagina kunt u ook downloaden in een handige PDF.