Ard van Oosten – Arbeid als medicijn

Te lang is voorbijgegaan aan de belangrijke rol van arbeid bij behandelingen in de ggz: het wordt weinig besproken en er is te weinig kennis. Terwijl bekend is dat mensen die werkloos worden zowel mentaal als fysiek heel snel achteruit gaan. De generieke module Arbeid als medicijn geeft behandelaren geen pasklare antwoorden, maar handvatten voor de vragen die zij aan cliënten kunnen stellen. Zo helpt het professionals om arbeid per cliënt zo effectief mogelijk als medicijn in te zetten.

Iedereen een eigen recept
Als medicijnen goed worden ingezet, worden mensen er beter van. Dat is met arbeid ook: werk uitvoeren op een manier die past en die energie oplevert. Niet even rustig aan doen, maar leren hoe je in je werk moet functioneren. Iedere patiënt heeft zijn eigen recept nodig. De module biedt een kapstok voor het gesprek met de patiënt, en daagt mensen uit om een concreet stappenplan richting herstel te maken. Zo vind je op de website www.ggzstandaarden.nl meer informatie over de module Arbeid als Medicijn. En hebben cliënten meer ondersteuning nodig of zijn er specifieke vragen over Werk & Inkomen, neem dan gerust contact met ons op of met een van onze IPS-trajectbegeleiders.

Zie ook de bijgaande video