De Argumentenfabriek – Nieuwe Denktank Mentale Vooruitgang en Werk

Twomorrow-blog-denktank-hoofd

De waarde van werk valt tegenwoordig moeilijk te onderschatten. Werk vormt een belangrijk deel van het moderne bestaan. Of mensen nu zelf werk hebben of niet, werk is in onze samenleving veelal dé bepalende factor in de verdeling van geld, status en macht. Het is dan ook geen wonder dat de verhouding die mensen hebben tot werk een grote invloed heeft op hun mentale kracht en vice versa. Wij zijn hierom bezig met het vormen van een nieuwe denktank: Denktank Mentale Vooruitgang en Werk.

Het hoofddoel dat we met dit deze denktank voor ogen hebben, is het vergroten van de mentale kracht van (niet) werkenden, van organisaties en van de hele keten van werk, inkomen en participatie. We willen dit doen door het werk en de instituties rondom het werk, zo in te richten dat ze bijdragen aan de mentale kracht, in plaats van mentaal uitputtend te zijn. Meer specifiek willen we nadenken over hoe we, in elke fase van de loopbaan, de organisatie van werk zo kunnen vormgeven dat mensen er mentaal optimaal door kunnen floreren.

#mentalevooruitgang

We constateren dat 'het mentale' nog te vaak een blinde vlek is in de wereld van werk én dat werk nog te vaak een blinde vlek is in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). In de wereld van werk voelt zoiets als ‘werken aan de mentale kracht van een organisatie’, voor de meeste mensen nog wat vreemd.

Om de denktank te realiseren hebben we partijen nodig die intrinsiek gemotiveerd zijn om dit plan te maken en gerealiseerd te krijgen en vanuit hun eigen organisatie en netwerk expertise leveren voor de invulling van dit plan.

Op donderdag 18 november, midden in de Week van de Werkstress, organiseren we (corona volente) een eerste vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst met de partijen die enthousiast zijn over het idee om aan de slag te gaan met de Mentale Vooruitgang en werk. Daar zijn nu onder meer de volgende partijen bij betrokken: GGzE, VNG, Cedris, Trimbos Instituut, Phrenos, Divosa, MBO Raad, SCP, Divosa, OVAL, OpenUp, Amsterdam UMC, iPH, Sociaal Werk Nederland, Zilveren Kruis, Zorgverzekeraars Nederland, AWVN, de Nederlandse ggz, NIP, ABU, Parnassia, GGZ inGeest, UWV, Twomorrow, Bernard van Leer Foundation en het ministerie van SZW.

Wil jij ook meedenken aan de mentale vooruitgang van werk? En kun je hiervoor de benodigde tijd, middelen en expertise vrijmaken? Neem dan contact op met Kees Kraaijeveld.

Meer weten? Neem ook eens een kijkje op www.mentalevooruitgang.nl, waar je informatie vindt over de eerste denktank Mentale Vooruitgang.